50 Lliga Social de Fotografia 2022-23

Bases de la 50 Lliga Social de Fotografia 2022/2023

PARTICIPANTS:     Oberta a tothom.

MODALITATS:        Dues modalitats.

 • Paper: Totes les obres presentades hauran de ser inèdites a la Lliga. Caldrà presentar també un fitxer digital de la foto perquè pugui ser projectada i comentada el dia de l’entrega.
 • Digital: Totes les obres presentades hauran de ser inèdites a la Lliga.

Ben entès que es pot participar en les dues a la vegada o a tan sols a una, a voluntat, i que com les modalitats són independents qui participi en les dues pot presentar la mateixa obra si ho considera convenient.

TEMÀTICA:    Lliure.

MIDES:   

 • Modalitat Paper
 • Pel “Paper”: Imatge fotogràfica lliure. Presentades en un suport rígid de 40×50 i sense emmarcar.

Les característiques que haurà de tenir el fitxer annexat en format digital serà:

 • Cal que sigui lliurat com a màxim un dia abans del dia del lliurament, per mail a:       foto@fotofilmcalella.org
  • En format  jpg
  • Amb una resolució a 72 ppi
  • Amb la mida del cantó més llarg de la foto no superior a 1600 píxels.
 • Modalitat Digital:
 • Els participants a aquesta modalitat, hauran d’enviar les obres a l’adreça de mail:   lligadigital@fotofilmcalella.org
  • En format  jpg
  • Amb una resolució a 72 ppi
  • Amb la mida del cantó més llarg de la foto no superior a 1600 píxels.
 • El termini d’acceptació d’obres serà 24 h abans del dia assenyalat per l’entrega. (D’aquesta manera l’organització tindrà temps de recollir i enviar les obres al jurat corresponent).

Amb aquest fet és dona per entès que qui presenta les obres es considera l’autor de les mateixes i autoritza a FFC a fer-ne difusió pels mitjans que l’entitat cregui oportú.

IDENTIFICACIÓ:   

El nom i telèfon de l’autor al dors de les obres en paper i al mail on s’enviïn els fitxers digitals

ADMISSIÓ:

 • Paper: Rigorosament a partir de les 22 hores del diadel lliurament i fins a les 22:15  h. Al local de FFC. ( per trameses postals: Apartat de correus 35, 08370 Calella )

El fitxer annexa digital Rigorosament a tot tardar un dia abans de la data del lliurament cal enviar-lo a:  foto@fotofilmcalella.org

JURAT:

 • Modalitat Paper: La puntuació final sortirà d’acord amb la mitjana dels 2 valors següents:
 • Valors donats pels jurats/participants presencials a l’entrega (que puntuaran totes les fotos en el format paper)
 • Valors donats pels Jurats Convidats que,  valoraran, i puntuaran les obres presentades en paper, fent al final un comentari per a tots els assistents.

A les 22:15 h (preguem màxima puntualitat) es començaran a puntuar les fotografies pels participants assistents i tot seguit tindrà lloc la projecció per efectuar els comentaris oportuns. Sent en aquest moment on els jurats convidats deliberaran les seves puntuacions per després comentar-ho.

 • Modalitat Digital: Les obres d’aquesta secció s’enviaran a un jurat extern per la seva valoració i puntuació que serà única.

Els resultats es publicaran a la plana web de FFC.

EXPOSICIÓ:

 • Les fotos en paper, quedaran a FFC, degudament protegides, fins al pròxim lliurament, per una possible exposició.
 • Les obres en paper que siguin trameses per correu seran retornades al final de la lliga si l’autor ho així ho sol·licita.

LLIURAMENTS:

Cada segon DIVENDRES de cada mes.

14-octubre-2022

11-novembre-2022

16-desembre-2022 (hem retardat una setmana, per calendari !!! )

13-gener-2023

10-febrer-2023

10-març-2023

14-abril-2023

12-maig-2023

PREMIS:

La puntuació final de la lliga a cada modalitat sortirà de la suma de cada una de les 8 entregues.

Tindran premi: 

a) Per ordre de millor puntuació els  3 autors millor classificats, que rebran una medalla commemorativa.

b) Els guanyadors de cadascun dels lliuraments: Diploma commemoratiu. (Entenent que dins d’aquest apartat únicament es pot rebre un premi independentment del nombre d’entregues guanyades.)

Per poder optar a premi cal haver presentat foto a TOTES 8 entregues. Els premis no són acumulatius, si bé seran mencionats a la placa que així ho proclami.

ALTRES:

 1.  El dia de l’entrega i a partir de les 22:15,locals de FFC, als  es procedirà a la projecció en format digital de les obres presentades, perquè els assistents que vulguin, puguin participar activament amb les seves opinions, comentaris i valoracions. Tot recordant que el que es pretén és conèixer els detalls de la tècnica o les ideés que hi ha darrere de cada obra. Les primeres obres projectades seran les dels participants assistents al lliurament.
 2. El fet de participar en aquesta Lliga implica la total acceptació d’aquestes BASES.
 3. L’entitat organitzadora, FFC, resoldrà tots els casos no previstos i la seva resolució serà inapel·lable.