Comunicat de la Junta sobre la candidatura de FFC al Premi Ciutat de Calella

Us volem fer arribar la decisió que ha pres la Junta sobre la candidatura de Foto-Film Calella al Premi Ciutat de Calella 2021 en modalitat col·lectiva.

En primer lloc voldriem agraïr el fet que s’hagi considerat la nostra entitat com a candidata a aquest premi, però dit això la Junta de Foto-Film Calella vol proposar l’entitat “Amics de l’Hospital de Calella” l’altra candidata al Premi, com a guanyadora del mateix.

La nostra primera idea ha sigut la de demanar  la retirada de la nostra candidatura al Premi a fi i efecte que es pugui dur a terme el punt anterior, però un cop revisades les normes que regeixen aquest premi, hem notat que si ho féssim, el premi romandria desert i l’entitat “Amics de l’Hospital de Calella” no seria distingida amb el premi Ciutat de Calella. Dit això, mantenim la candidatura de forma únicament virtual.

Finalment volem animar a tots aquells que pensaven votar-nos que modifiquin el seu vot en favor dels “Amics de l’Hospital” si ho creuen convenient en base a la nostra proposta. Us deixem l’enllaç a la web de l’AVAH: