29è Trofeu Rafel Carpinell de fotografia tema Calella

BASES

Participants: Obert a tothom – Tema: Calella (Paisatges, gent,festes, activitats diverses,etc…) En cas de dubte es demanarà identificació del lloc o activitat fotografiada.

Obres: Un màxim de 3 per autor en qualsevol tècnica o procediment i no presentades en edicions anteriors.

Inscripció: Gratuïta.

Presentació: Format digital JPG, màxim 1920 píxels el costat horitzontal i màxim 1080 píxels el costat vertical, en 300 dpi. L’arxiu no pot superar 2 Mb. És recomanable que l’espai de color sigui SRGB.

Identificació: Tots els arxius han d’estar identificats amb el títol de l’obra. En un arxiu a banda, nom, telèfon i e-mail de l’autor.

Trameses: Via Internet a: carpinell@fotofilmcalella.org

Jurat, veredicte, selecció i exposició: El Jurat estarà format per tres persones vinculades a la fotografia i a Calella. Entre totes les obres rebudes s’efectuarà una selecció que, juntament amb les premiades seran reproduïdes fotogràficament i exposades.

Acta del Jurat: El resultat serà comunicat a tots els participants via Internet. També es podrà consultar a : www.fotofilmcalella.org

Premis:

  • Primer Premi: Trofeu “Rafel Carpinell” (Peça artística d’Angelina Moret), Medalla Daurada de Foto-Film Calella i 100 euros.
  • Segon Premi: Medalla Platejada de Foto-Film Calella
  • Tercer Premi: Medalla Bronzejada de Foto-Film Calella

Calendari Termini d’admissió: 22 d’agost de 2020.

Veredicte: Serà públic el dissabte 29 d’agost al local social de Foto-Film Calella (Fàbrica Llobet) a les 11.00 h. 

Exposició i Lliurament de Premis: Les fotografies seleccionades formaran part d’una exposició col·lectiva. El lloc i dates de l’exposició i el dia i hora del lliurament de premis es comunicarà a tots els participants.

Qualsevol altre modificació serà informada a través de la web: www.fotofilmcalella.org.

NOTES

  • *Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de terceres persones en les obres presentades, així com tota possible reclamació per drets d’imatge i autoritzen a l’entitat organitzadora la reproducció fotogràfica de les obres enviades, per exposicions i actes culturals, fent constar en tot moment el nom de l’autor.
  • *Les obres guanyadores aniran a l’Arxiu Històric Fotogràfic del Museu-Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Bagué de Calella.
  • *L’entitat organitzadora resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.
  • *La participació en aquest certamen suposa la total acceptació de les seves BASES i NOTES.
  • *A la nostra pàgina web www.fotofilmcalella.org tindrem un apartat per a la informació d’aquest concurs.

Foto-Film Calella – Setembre 2020